Toelage uitwonende studenten Terschelling

 • Wat is het?

  Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen op grond van de regeling Toelage Uitwonende Studerenden (TUS) in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage. Het betreft een toelage voor leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen. Ook studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (havo, vwo) en geen studiefinanciering ontvangen, komen hiervoor in aanmerking.

 • Direct regelen Terschelling

  Aanvraag toelage uitwonende studenten tm 17 jaar 2016-2017 

  Aanvraag toelage uitwonende studenten 18 tm 27 jaar 2016-2017

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Ameland op het telefoonnummer 0519 555 555 of via  info@ameland.nl

  Belangrijk

  • Aanvraag moet voor 1 maart 2017 zijn ingediend.

  • Max. vergoeding 2016/2017 € 150,30 per maand.

  Verwachte afhandeltijd

  • 4 weken
 • Hoe werkt het?

  U heeft waarschijnlijk recht op een TUS wanneer u:

  • een ouder/verzorger bent van een uitwonende studerende tot 18 jaar oud en u zelf op Terschelling woont;
  • 18 jaar of  ouder bent en een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs (HAVO, VWO)  en (één van) uw ouder(s) op Terschelling woont.

  Bij een inkomen lager dan € 33.649,39 (peiljaar voor aanvraag 2016/2017 is 2014) ontvangt u de maximale toelage € 150,30. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag, dan neemt de tegemoetkoming met elke meer verdiende euro langzaam af. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dien dan toch een aanvraag in.

 • Wat moet ik doen?

  Uw aanvraag voor een toelage uitwonende studerende voor schooljaar 2016/2017 moet uiterlijk voor 1 maart 2017 bij de gemeente binnen zijn. Bij het aanvraagformulier moeten ook een aantal bijlagen ingeleverd worden:

  • Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is;
  • Een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft ingevuld;
  • Kopie van de beschikking van de belastingdienst voor het kindgebonden budget in het kalenderjaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor een toelage wordt gevraagd (2014).

  Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Ameland op het telefoonnummer 0519 555 555 of via  info@ameland.nl