College van B&W

Het college van burgemeester en de wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat is vastgesteld door de raad. Elk lid van het college is verantwoordelijk voor een deel van het bestuurswerk. De verantwoordelijkheden van de leden van het college zijn benoemd in de portefeuilles.

Het college van burgemeester en wethouders van Terschelling bestaat uit:

Bert Wassink

Wassink
contactgegevens en taken Bert Wassink
FunctieBurgemeester
E-mail adresb.wassink@terschelling.nl
Specialismen

Bestuurlijke coƶrdinatie, integraal veiligheidsbeleid waaronder openbare orde en veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en horecabeleid; personeel en organisatie; burgerzaken; informatie en automatisering; samenwerking Waddeneilanden; strandvonderij; financiƫn en belastingen.

Teun de Jong

de Jong
contactgegevens en taken Teun de Jong
FunctieWethouder
E-mail adrest.dejong@terschelling.nl
Specialismen

Ruimtelijke ordening (ontwikkelvisie); volkshuisvesting; onderwijs; welstand/erfgoed; cultuur; volksgezondheid en integraal jeugdbeleid.

Politieke partijPvdA

Jeltje Hoekstra-Sikkema

Hoekstra-Sikkema
contactgegevens en taken Jeltje Hoekstra-Sikkema
FunctieWethouder
E-mail adresj.hoekstra@terschelling.nl
Specialismen

Publiekscommunicatie (burgerparticipatie); economische zaken, recreatie en toerisme; vergunningverlening, toezicht en handhaving; sport; sociale zaken en werkgelegenheid.

Politieke partijVVD

Hendrik Klaas van der Wielen

van der Wielen
contactgegevens en taken Hendrik Klaas van der Wielen
FunctieWethouder
E-mail adresh.vanderwielen@terschelling.nl
Specialismen

Landbouw en natuur;duurzaamheid (ambitiemanifest); grondzaken; beheer gemeentelijke eigendommen; kustbeheer; milieu (inclusief afvalverwerking); openbare werken; waterzaken; verkeer en vervoer inclusief havenzaken/havenbedrijf; vrijwilligersbeleid en zorg en welzijn (waaronder wmo).

Politieke partijCDA

Hetty de Jong

Geen foto
contactgegevens en taken Hetty de Jong
FunctieGemeentesecretaris
E-mail adreshdejong@terschelling.nl

Eilanderspreekuur
Iedere woensdagochtend kunnen bewoners tussen 09.00 en 10.00 uur persoonlijk in gesprek met de burgemeester of één van de wethouders.

U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat:
bestuurssecretariaat@terschelling.nl of 0562 – 446 231.


Ondernemersloket
Iedere dinsdagmiddag heeft de portefeuillehoudende wethouder tussen 17.00 en 18.00 uur een spreekuur voor ondernemers.

U kunt hiervoor een afspraak maken via het bestuurssecretariaat:
bestuurssecretariaat@terschelling.nl of 0562 - 446 231.