College van B&W

College van burgemeester en wethouders

Bert Wassink

Wassink
contactgegevens en taken Bert Wassink
FunctieBurgemeester
E-mail adresb.wassink@terschelling.nl
Specialismen

Bestuurlijke coördinatie, integraal veiligheidsbeleid waaronder openbare orde en veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en horecabeleid; personeel en organisatie; burgerzaken; informatie en automatisering; samenwerking Waddeneilanden; strandvonderij; financiën en belastingen.

Politieke partijGroenLinks

Teun de Jong

de Jong
contactgegevens en taken Teun de Jong
FunctieWethouder
E-mail adrest.dejong@terschelling.nl
Specialismen

Ruimtelijke ordening (ontwikkelvisie); volkshuisvesting; onderwijs; welstand/erfgoed; cultuur; volksgezondheid en integraal jeugdbeleid.

Politieke partijPvdA

Jeltje Hoekstra-Sikkema

Hoekstra-Sikkema
contactgegevens en taken Jeltje Hoekstra-Sikkema
FunctieWethouder
E-mail adresj.hoekstra@terschelling.nl
Specialismen

Publiekscommunicatie (burgerparticipatie); economische zaken, recreatie en toerisme; vergunningverlening, toezicht en handhaving; sport; sociale zaken en werkgelegenheid.

Politieke partijVVD

Hendrik Klaas van der Wielen

van der Wielen
contactgegevens en taken Hendrik Klaas van der Wielen
FunctieWethouder
E-mail adresh.vanderwielen@terschelling.nl
Specialismen

Landbouw en natuur; duurzaamheid (ambitiemanifest); grondzaken; beheer gemeentelijke eigendommen; kustbeheer; milieu (inclusief afvalverwerking); openbare werken; waterzaken; verkeer en vervoer inclusief havenzaken/havenbedrijf; vrijwilligersbeleid en zorg en welzijn (waaronder wmo).

Politieke partijCDA

Hetty de Jong

Geen foto
contactgegevens en taken Hetty de Jong
FunctieGemeentesecretaris
E-mail adreshdejong@terschelling.nl