College van B&W

College van burgemeester en wethouders

Rob Bats

Bats
contactgegevens en taken Rob Bats
FunctieBurgemeester
E-mail adresrbats@terschelling.nl
Specialismen

Bestuurlijke coƶrdinatie, burgerzaken, dienstverlening en communicatie, financiƫn en belastingen, informatie en automatisering, integraal veiligheidsbeleid (openbare orde en veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding, horecabeleid), personeel en organisatie, samenwerking Waddeneilanden, strandvonderij

Politieke partijVVD

Teun de Jong

de Jong
contactgegevens en taken Teun de Jong
FunctieWethouder
E-mail adresbestuurssecretariaat@terschelling.nl
Specialismen

Duurzaamheid (ambitiemanifest), sport, sociale zaken en werkgelegenheid, verkeer en vervoer inclusief havenzaken/havenbedrijf, vrijwilligersbeleid, volksgezondheid, integraal jeugdbeleid, zorg en welzijn (waaronder WMO), onderwijs, economische zaken, cultuur, recreatie en toerisme, ruimtelijke ordening

Politieke partijPvdA

Irona Groeneveld

Groeneveld
contactgegevens en taken Irona Groeneveld
FunctieWethouder
E-mail adresigroeneveld@terschelling.nl
Specialismen

Integrale handhaving, WABO vergunningverlening, milieuvergunningen, kapvergunningen, bouw- en woningtoezicht, grondzaken beheer gemeentelijke eigendommen, landbouw, visserij en natuur (ontwikkelagenda), kustbeheer, milieu (inclusief afvalverwerking), openbare werken, volkshuisvesting, waterzaken, welstand/erfgoed