Werkzaamheden Parnassiaweg e.o.

In de maanden januari t/m mei 2017 gaat de gemeente de riolering vervangen in de: Duindoornstraat, Zeedistelstraat, Parnassiaweg, Pilvarenstraat, Pirolastraat en Brandarisstraat.

Naast het vervangen van de riolering zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:

  • grondwerk
  • leidingwerk (nutsbedrijven)
  • aanbrengen infiltratieriool, afkoppelen hemelwater
  • bestrating
  • bijbehorende werkzaamheden (bijv. bebording, beplanting)

Er zullen ook werkzaamheden aan de leidingen plaatsvinden van gas, water en stroom. Soms kunt u daar overlast van ondervinden.

Inzameling huisvuil
Tijdens de werkzaamheden zullen sommige ondergrondse containers tijdelijk niet bereikbaar zijn. Anders containers zullen tijdelijk opengezet worden voor iedereen. Met de aannemer worden afspraken gemaakt om daar waar nodig te helpen bij het aanbieden van huisvuil.