Vanaf oktober start het strandrijseizoen. Dit mag alléén met een ontheffing. Dit jaar stelde gemeente Terschelling het aantal ontheffingen opnieuw bij. Er zijn in totaal 932 ontheffingen beschikbaar, waarvan 700 voor eilanders. De procedure voor het aanvragen van zo’n ontheffing opent op vrijdag 15 september.

Wie het eerst komt, die het eerst maalt

Iedereen die een ontheffing wil aanvragen, kan dat doen via de website van gemeente Terschelling of aan de balie van het gemeentehuis. Er is sprake van ‘schaarse ontheffingen’. Dat betekent dat als het maximale aantal ontheffingen is bereikt, er geen ontheffingen meer aangevraagd kunnen worden. Met andere woorden: wie het eerst komt, die het eerst maalt.


700 ontheffingen voor eilanders

Er zijn 932 ontheffingen beschikbaar. Er wordt daarbij bewust een verdeling gemaakt tussen eilanders en niet-eilanders. Op basis van aanvragen van voorgaande jaren, is het aantal ontheffingen voor eilanders vastgesteld op 700. Niet-eilanders kunnen ook gebruik maken van de procedure: voor hen zijn er 232 ontheffingen beschikbaar.


De ontheffingen alleen beschikbaar maken voor eilanders is niet mogelijk. Artikel 1 van de Grondwet zegt dat alle inwoners van Nederland gelijk behandeld dienen te worden. Dat betekent dat er geen drempels mogen opgeworpen worden bij het aanvragen van een product die niet voor beide partijen gelden. Wél mag er een verdeling in het aantal ontheffingen aangebracht worden. Zo krijgen beide partijen de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen onder dezelfde voorwaarden.


Ontheffing aanvragen

Een ontheffing aanvragen kan vanaf 15 september via de website van gemeente Terschelling of aan de balie van het gemeentehuis. Ga naar www.terschelling.nl/strandrijontheffing voor meer uitleg over de procedure en de regels voor het strandstrijden.