Wat is het?

Het kan zijn dat u activiteiten wilt organiseren waar wellicht subsidie voor beschikbaar is.

Dit kan als hier budget voor beschikbaar is en als deze activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen die zijn vastgelegd in de verschillende gemeentelijke beleidsstukken.

Daarnaast moet worden voldaan aan de Algemene Subsidieverordening gemeente Terschelling 2011. Hierin staan de algemene regels die gelden voor het aanvragen van een subsidie. Bijvoorbeeld de datum waarop u een aanvraag moet indienen en welke documenten u moet meesturen. Ook bevat de verordening de gronden waarop een subsidie kan worden geweigerd.

De gemeentelijke subsidiemiddelen zijn beperkt. Sponsor/donatieverzoeken komen niet in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage. Evenementen die geheel of mede gericht zijn op toerisme worden financieel niet ondersteund. Dergelijke evenementen moeten in staat zijn zichzelf te bekostigen zonder overheidsgeld.

Voor het aanvragen van subsidie moet u gebruik maken van het aanvraagformulier. Er is een formulier voor de aanvraag van een jaarlijkse en voor het aanvragen van een eenmalige subsidie.