De gemeente Terschelling stelt voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen die gehouden worden op 15 maart 2023 een Gemeentelijk Stembureau (GSB) in.

Openbare zitting

Het GSB heeft zitting in het gemeentehuis, Burg. van Heusdenweg 10 A te West-Terschelling op donderdag 16 maart 2023 vanaf 9.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Controle processen-verbaal

Het GSB controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen op 15 maart. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentehuis de uitkomsten van de tellingen bekend. Ook wordt van elke verkiezing een proces-verbaal met de uitslagen op de website gepubliceerd. Het gemeentelijk stembureau stelt dus de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u langskomen op het gemeentehuis, maar kunt u ook bellen naar 0562-446244 of een email sturen naar verkiezingen@terschelling.nl.