Digitaal 'Et er oer ha' 3 maart 2021

Algemene informatie

Et er oer ha/ Et 'r ower hewwe / Et er oer habbe is een gesprek tussen raadsleden en belanghebbenden zoals inwoners, instellingen en ondernemers. De raad kan ook het college uitnodigen. Het gesprek gaat over een actueel onderwerp. Bijvoorbeeld omdat de raad een nieuwe beleidsnota of een plan voor een gebied op Terschelling gaat vaststellen. Of omdat raadsleden over een onderwerp met inwoners willen spreken.

De raad wil het inwoners en andere belanghebbenden gemakkelijk maken om met elkaar in gesprek te komen. Bovendien kan de raad de opvattingen, ervaringen en kennis van de deelnemers meenemen in de raadsvergadering. Dan neemt de raad een besluit over het onderwerp.

Het presidium bepaalt of Et er oer ha/ Et ‘r ower hewwe / et er oer habbe wordt georganiseerd en over welk onderwerp. Via vergaderingen  op de website en 'de Terschellinger' worden onderwerp, plaats en tijd bekend gemaakt. Het presidium bepaalt ook wie actief uitgenodigd wordt. Verder is een ieder welkom om over dat onderwerp te komen spreken. Naast raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente, kan dus iedereen zijn of haar mening geven over het onderwerp.

De eerstvolgende editie zal plaatsvinden op 30 juni  2021. Wilt u een plan presenteren, neem dan contact op met de griffie via grifts@terschelling.nl

Top