Eilandakkoord

Op 28 mei 2018 is het eilandakkoord vastgesteld. 
Het eilandakkoord is voortgekomen uit gesprekken die gevoerd zijn op uitnodiging van de PvdA en de VVD met de raadsfracties, eilanders, ondernemers en belangenorganisaties. In een zevental gesprekken schoven diverse personen, organisaties en leden van de overige partijen aan om te praten over respectievelijk onderwijs, verkeer en mobiliteit, zorg, duurzaamheid, wonen, toerisme en werkgelegenheid en burgerparticipatie en communicatie. Verslagen van de gesprekken kunt u inzien middels de links hieronder;

Gespreksverslag Onderwijs, 11 april 2018

Gespreksverslag Verkeer en mobiliteit, 11 april 2018

Gespreksverslag Zorg, 11 april 2018

Gespreksverslag Duurzaamheid, 12 april 2018

Gespreksverslag Wonen, 12 april 2018

Gespreksverslag Toerisme en werkgelegenheid, 13 april 2018

Gespreksverslag Burgerparticipatie en communicatie, 13 april 2018

Deze gesprekken vormen, met de visie TS25 en verkiezingsprogramma’s, voor de PvdA en de VVD het uitgangspunt bij de totstandkoming en voortgang van het Eilandakkoord, een akkoord met een breed draagvlak op het eiland waarmee het college de raadsperiode 2018-2022 aan de slag gaat. Het eilandakkoord kunt u hieronder teruglezen.

Eilandakkoord 2018-2022

Gesprekken in 2019

Ook in 2019 zijn er gesprekken gevoerd door de coalitie met diverse personen, organisaties en leden van de overige partijen om te praten over respectievelijk onderwijs, verkeer en mobiliteit, zorg, duurzaamheid, wonen, toerisme en werkgelegenheid en burgerparticipatie en communicatie. Verslagen van de gesprekken kunt u inzien middels de links hieronder

Gespreksverslag Onderwijs 01 maart 2019

Gespreksverslag Verkeer en Mobiliteit 01 maart 2019

Gesprekverslag Zorg 14 maart 2019

Gespreksverslag Duurzaamheid 04 maart 2019

Gespreksverslag Wonen 8 maart 2019

Gespreksverslag Toerisme en werkgelegenheid 28 februari 2019

Gespreksverslag Burgerparticipatie en communicatie 8 maart 2019

Top