Aanvullende vergoeding OV-studentenkaart Terschelling

 • Wat is het?

  Studenten met een OV-studentenkaart hebben recht op gratis vervoer. Omdat bootvervoer niet onder deze regeling valt, komen studenten die aan de wal studeren en die recht hebben op studiefinanciering in aanmerking voor een vergoeding voor bootkosten.

 • Direct regelen Terschelling

  • Aanvraag voor 2016 is niet meer mogelijk!
  • Voor 2017 is een nieuwe aanvraag mogelijk van 1 september tot 1 november!

  Verwachte afhandeltijd

  • 4 weken

  Vergoeding

  • Max. vergoeding 2016 € 58,67
 • Hoe werkt het?

  Dit jaar kan er een vergoeding worden gevraagd voor het kalenderjaar 2016

  Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De student ontvangt studiefinanciering;
  • De student volgt geen onderwijs op Terschelling en de ouders van de student zijn woonachtig op Terschelling; of
  • De student volgt onderwijs op Terschelling (Maritieme academie) en de ouders zijn woonachtig aan de vaste wal;
  • De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.
 • Wat moet ik doen?

  Bij de aanvraag moet u een bijlage toevoegen waarop vermeld staat dat u het hele jaar of een gedeelte van het recht heeft op een studentenreisvoorziening. Dit kan zijn:

  • het bericht van de DUO studiefinanciering 2016 nr. 01
   U kunt deze vinden op www.duo.nl onder Mijn berichten.
   of
  • een uitdraai van www.ov-chipkaart.nl waarop de studentenreisvoorziening vermeld staat.

  Onvolledige aanvragen of aanvragen die te laat zijn ingediend, worden afgewezen.