Aanvullende vergoeding OV-chipkaart Studenten Terschelling

 • Wat is het?

  Studenten met een OV-studentenkaart hebben recht op gratis vervoer. Omdat bootvervoer niet onder deze regeling valt, komen studenten die aan de wal studeren en die recht hebben op studiefinanciering in aanmerking voor een vergoeding voor bootkosten.

 • Direct regelen Terschelling

  Aanvraag voor 2017 is niet meer mogelijk!

  Voor vragen kunt u terecht bij info@ameland.nl of via het telefoonnummer 0519 555 555

  Verwachte afhandeltijd

  • 4 weken

  Vergoeding

  • Max. vergoeding 2017 € 58,34
 • Hoe werkt het?

  Dit jaar kan er een vergoeding worden gevraagd voor het kalenderjaar 2017

  Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De student ontvangt studiefinanciering;
  • De student volgt geen onderwijs op Terschelling en de ouders van de student zijn woonachtig op Terschelling; of
  • De student volgt onderwijs op Terschelling (Maritieme academie) en de ouders zijn woonachtig aan de vaste wal;
  • De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.
 • Wat moet ik doen?

  Bij de aanvraag moet u een bijlage toevoegen waarop vermeld staat dat u het hele jaar of een gedeelte van het recht heeft op een studentenreisvoorziening. Dit kan zijn:

  • het bericht van de DUO studiefinanciering 2017 waarop het studentenreisproduct vermeld staat (veelal 2017 nr. 01)
   U kunt deze vinden op www.duo.nl

  Aanvraag is mogelijk tot 1 november 2017.
  Onvolledige aanvragen of aanvragen die te laat zijn ingediend, worden afgewezen.