Afval, grof huisvuil Terschelling

  • Wat is het?

    Grofvuil is huishoudelijk afval dat te groot en te zwaar is om in een huisvuilzak of -container aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan oude meubels of vloerbedekking. U kunt uw grofvuil afgeven bij de milieustraat aan de Nieuwe Dijk te West-Terschelling. Sinds 1 mei 2013 kunt het grofvuil niet meer laten ophalen bij u thuis.

    Vanaf 1 januari 2012 zijn alle afvaltaken en het beheer van de milieustraat aan de Nieuwe Dijk te West-Terschelling uitbesteed aan Omrin. Voor alle taken kunt u contact opnemen met het Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin: 0900 - 210 0 215.

  • Meer informatie