Afval, huishoudelijk afval Terschelling

 • Wat is het?

  Omrin regelt voor de gemeente alle afvaltaken en het beheer van de milieustraat aan de Nieuwe Dijk te West-Terschelling. Voor vragen, klachten en tips kunt u contact opnemen met het Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin: 0900 - 210 0 215.

  Inzameldata vindt u op de site van Omrin. U kunt ook de afvalapp downloaden.

 • Wat moet ik doen?

  Uw afval dient u aan te bieden in de daarvoor bestemde afvalcontainers.

  De klep van de container dient afgesloten te zijn.

  Los bij de container geplaatst afval of afvalzakken worden niet meegenomen.

 • Wat heb ik nodig?

  Indien u nog geen afvalbakken heeft, kunt u deze bij Omrin aanvragen. Er zijn grote en kleine minicontainers (240 ltr + 140 ltr).

 • Meer informatie

  Wie is verantwoordelijk?

  Volgens de Wet milieubeheer is de gemeente aangewezen als de instantie die verantwoordelijk is voor de inzameling van huishoudelijk afval. Gemeente Terschelling heeft de werkzaamheden aan Omrin uitbesteed. In principe wordt al het huishoudelijk afval (uitgezonderd grof afval) eenmaal per twee weken opgehaald bij elk huishouden binnen het gemeentelijk grondgebied.

  Is de gemeente altijd verantwoordelijk?

  De gemeente is eindverantwoordelijk. In een gedeelte van West-Terschelling zijn op diverse plaatsen ondergrondse containers geplaatst. Voor restafval, glas en papier. De gemeente wijkt in dit geval af van  de Wet milieubeheer om gft-afval huis-aan-huis gescheiden in te zamelen. Dit is toegestaan. Via de provinciale milieuverordeningen zijn gemeenten verplicht om papier/karton, glas, textiel en klein chemisch afval (kca) gescheiden in te zamelen.