Afval, oud papier Terschelling

  • Wat is het?

    Oud papier wordt √©√©nmaal per maand opgehaald. Voor de data en de wijze waarop u uw oud papier dient aan te bieden verwijzen wij u naar Omrin.

    De gemeente heeft alle afvaltaken en het beheer van de milieustraat aan de Nieuwe Dijk te West-Terschelling uitbesteed aan Omrin. Voor alle taken kunt u contact opnemen met het Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin: 0900 -  210 0 215.