Eilandteam Terschelling

  • Wat is het?

    Heeft u vragen of problemen die te maken hebben met werk, inkomen, zelfredzaamheid, meedoen in de samenleving en jeugdzorg? Neem dan contact op met het Eilandteam. Dit team is er om de ondersteuning en zorg voor u als inwoner van Terschelling overzichtelijk te maken en goed te regelen. Het Eilandteam  kan u helpen bij het vinden van passende oplossingen voor problemen die te maken hebben met de Participatiewet (werk, inkomen en uitkeringen), de Wmo (zelfstandig leven en meedoen in de samenleving) en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders).

    U kunt bij het team terecht met vragen of problemen die te maken hebben met werk, inkomen, zelfredzaamheid, meedoen in de samenleving en jeugdzorg. U hoeft daarvoor dus niet meer naar verschillende organisaties. De hulp is laagdrempelig en beschikbaar voor iedereen op Terschelling. Het Eilandteam heeft korte lijnen, kan snel handelen en eenvoudige zaken direct oplossen. Gaat het om een eenvoudige vraag, of is een eigen oplossing mogelijk, dan zorgt de medewerker van het Eilandteam dat u snel op de juiste plek het antwoord vindt. De eigen mogelijkheden en hulp van het eigen sociale netwerk zijn daarbij erg belangrijk. De bedoeling is om minder direct te denken aan de verstrekking van een voorziening en meer te zoeken naar een passende oplossing. Als u het Eilandteam benadert met een vraag, krijgt u binnen het team een contactpersoon. Bij complexe problemen kan deze medewerker de hulp inschakelen van de rest van het team  of helpen bij het leggen van contact met een gespecialiseerde hulpverleningsinstantie. Centraal staat dus dat personen en gezinnen één vast aanspreekpunt hebben, ofwel: één huishouden, één plan, één hulpverlener. 

    Contact
    Het Eilandteam is op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar via tel.nr. 0562 - 446244 of via het e-mailadres: eilandteam@terschelling.nl