Evenement organiseren, vergunning of melding Terschelling

 • Wat is het?

  Wilt u een sportwedstrijd, evenement, popconcert of fancy-fair organiseren? Dan heeft u over het algemeen een evenementenvergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen in de gemeente waar het evenement zal plaatsvinden. De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen.U kunt als particulier, bedrijf, stichting of vereniging een aanvraag voor een evenmentenvergunning indienen. Hiervoor maakt u, ook als organisatie, gebruik van uw persoonlijke DigiD-code.

  COVID19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Op

  Op 24 juni 2020 vond vanuit het kabinet een persconferentie over de versoepeling van de coronamaat-regelen plaats. Per 1 juli mogen er weer activiteiten (w.o. ook evenementen) onder voorwaarden georganiseerd worden.

  Als u ons vroegtijdig laat weten wat uw plannen zijn, dan kunnen wij ook u zo snel mogelijk adviseren en laten weten dat uw evenement ook daadwerkelijk plaats kan vinden op de voorgestelde datum. Dit is namelijk afhankelijk van de grootte/het risico van het evenement dat u organiseert en/of de hulpdiensten (waaronder de politie, brandweer, ambulances) voldoende capaciteit hebben. Evenementen die na 1 augustus bij de gemeente aangemeld worden, worden ook in behandeling genomen, maar er is een grotere kans dat het evenement niet door kan gaan in verband met de inzet/capaciteit van de hulpdiensten.

  Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient uiterlijk 6 weken voorafgaand aan het evenement en compleet bij de gemeente Terschelling ingediend te worden via het aanvraagformulier op deze pagina. 

  Het is uw eigen afweging en verantwoordelijkheid om het evenement te organiseren. U moet rekening houden met de 1,5 meter afstand houden en dat de richtlijnen ook elk moment weer kunnen veranderen. U kunt de richtlijnen vinden in de meest recente noodverordening van Veiligheidsregio Fryslan. 

  Daarnaast dient u ook verplicht een COVID-19 plan bij uw aanvraag in te dienen. Mocht u al een aanvraag voor een evenementenvergunning hebben ingediend bij de gemeente dat dient u deze aanvraag aan te vullen met een COVID-19 plan. In de bijlage op deze pagina kunt u lezen wat u in een COVID-19 plan moet vermelden. 

  Voor evenementen die inclusief op- en afbouw langer dan 24 uur op dezelfde plek plaatsvinden, is ook een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig. Informeer hierna bij de afdeling vergunningverlening.

  Vragen?

  Wij begrijpen dat het ook voor evenementenorganisaties moeilijke en onzekere tijden zijn. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling vergunningverlening via 0562-446244.

 • Direct regelen Terschelling

 • Hoe werkt het?

  1. U moet de aanvraag voor een evenementenvergunning tenminste zes weken vóór de datum van het evenement indienen.
  2. De gemeente beoordeelt vervolgens uw aanvraag en bepaalt of u een vergunning nodig heeft of dat u kunt volstaan met het doen van een melding.
  3. Als uw aanvraag voor de evenementenvergunning akkoord is, krijgt u de vergunning toegezonden met de eisen waaraan het evenement moet voldoen en eventueel een factuur. In beginsel geldt een beslistermijn van acht weken.
  4. Voor het digitaal aanvragen van een evenementenvergunning moet u gebruik maken van DigiD. De gemeente maakt voor bedrijven nog geen gebruik van E-herkenning. Voorlopig kunnen ondernemers gebruik maken hun persoonlijke DigiD-code. Hiermee kan de gemeente controleren of de gebruiker van de DigiD-code tekeningsbevoegd is voor de onderneming die de vergunning aanvraagt.
  5. Nb. Als u tijdens het evenement een kansspel / loterij wilt organiseren dan moet u ook een aanvraag voor een loterijvergunning indienen. 
 • Meer informatie

  De gemeente beoordeelt of u de vergunning krijgt. Om de volgende redenen kan de vergunning worden geweigerd:

  • in het belang van de openbare orde
  • om overlast te voorkomen of te beperken
  • de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen komt in gevaar
  • in het belang van de zedelijkheid of gezondheid
  • voor de bescherming van het milieu

  In sommige gevallen kunt u volstaan met een melding: 

  a. het aantal toeschouwers en deelnemers bedraagt niet meer dan 500 personen
  b. het evenement vindt tussen 09.00 uur en 23.00 uur plaats
  c. er wordt geen versterkte muziek ten gehore gebracht
  d. het evenement vindt niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats. Het evenement vormt ook anderszins geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten.
  e. er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m²  per object
  f. er is een organisator
  g. het evenement brengt geen hoog risico voor de openbare orde, publiek of deelnemers met zich mee
  h. u doet uiterlijk vier weken voor het evenement een melding (u doet een melding door een aanvraag te doen)

  Het is van belang om voor de benodigde voorzieningen, zoals:

  • dranghekken;
  • brandveiligheidsaspecten;
  • calamiteitenplan;
  • wegafsluitingen en/of;
  • gemotoriseerde begeleiding,

  tijdig te overleggen met het team Publiek (tel: 0562-446244) of met de politie (tel: 0900-8844). Voor medewerking van de EHBO Terschelling kunt u contact opnemen via evenementen@ehboterschelling.nl