Havengeld Terschelling

 • Wat is het?

  Met ingang van 1 januari 2007 heft de gemeente Terschelling havengeld in de Gemeentehaven.

  Lees de informatie op deze site en/of bezoek de site van de Haven Terschelling.

 • Direct regelen Terschelling

  Folder schippers inz Toeristenbelasting 2022

  Elektronisch bezwaar maken tegen het havengeld

  U kunt uw bezwaar alleen schriftelijk, per fax of via DigiD indienen. Een e-mail sturen voldoet niet aan de vereisten.

 • Hoe werkt het?

  Het havengeld wordt geheven naar het soort vaartuig, naar het feitelijk gebruik en naar de gebruiksperiode. Verder geldt het laadvermogen, het oppervlak of de lengte van het vaartuig. In geval van twijfel over het feitelijk gebruik of over het soort vaartuig bepaalt de havenmeester tot welke soort het vaartuig behoort.

  Bezoekers van de gemeentehaven worden door de havenmeester naar een ligplaats gewezen. Vervolgens dient u zich te melden op het havenkantoor (Willem Barentszkade 26) voor betaling van het verschuldigde havengeld en de (eventuele) toeristenbelasting.

  Havengeld wordt geheven voor het gebruik met een vaartuig van de haven of het innemen van een ligplaats of het genot van door de gemeente, in verband daarmee, verleende diensten.

  De belastingplichtige is de schipper/de kapitein/de eigenaar of de gebruiker van het vaartuig, dan wel degene die als vertegenwoordiger voor een van dezen optreedt.

 • Meer informatie

  De gemeente Terschelling heeft de voormalige Rijkshaven overgenomen. In de overeenkomst over de afkoopsom die door het Rijk aan de gemeente wordt betaald, is rekening gehouden met de inkomsten havengeld die de gemeente kan genereren. Het geschatte bedrag aan inkomsten is in mindering gebracht op deze afkoopsom. De gemeente moet er dus voor zorgdragen dat dit bedrag wordt geheven van de gebruikers van de haven om zo een acceptabele exploitatie te kunnen realiseren.

  Het is dan ook noodzakelijk om havengeld te heffen van alle gebruikers van de haven.

  Tarieven 2022(exclusief BTW):

  De hoogte van het havengeld hangt af van het soort schip en de lengte van het schip. De meest voorkomende tarieven per dag (= een aaneengesloten periode van 24 uur) of een gedeelte daarvan, zijn per strekkende meter:

  • passagiersschepen en zeilende bedrijfsvaartuigen (bedrijfsmatig actief): € 1,05
  • vissersschepen en sleepboten (bedrijfsmatig actief): € 1,05
  • pleziervaartuigen* (overig): € 2,15
  • laden en lossen van vrachtschepen (bedrijfsmatig actief) gedurende maximaal twee dagen: € 0,10 per ton laadvermogen.
  • vrachtschepen vanaf de derde dag (bedrijfsmatig actief): € 2,15 per strekkende meter.
  • afmeertarief voor het laden/lossen van passagiers en/of goederen gedurende maximaal twee uren: € 0,53 per strekkende meter per keer.

  De lengte van een schip wordt berekend over de afmeting van het vaartuig inclusief vaste uitstekende delen, uitgedrukt in strekkende meters (m1), zoals blijkt uit de bij het vaartuig behorende meetbrief of ambtshalve wordt vastgesteld als geen meetbrief wordt overlegd of als deze niet de vereiste gegevens vermeldt.

  * pleziervaartuigen dienen in principe een ligplaats in te nemen in de jachthaven. Pleziervaartuigen kunnen alleen in overleg met de havenmeester een ligplaats krijgen in de gemeentehaven. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de jachthaven vol is (overloop)

  ** Als een pleziervaartuig te groot is om een ligplaats in te nemen in de jachthaven, kan in overleg met de havenmeester een ligplaats in de gemeentehaven ingenomen worden. Het tarief voor deze schepen is dan het tarief zoals vermeld bij overige pleziervaartuigen.