Milieustraat Terschelling

 • Wat is het?

  Binnen de gemeente bevindt zich een milieustraat (ook wel afvalinzamelstation genoemd). Hier kunt u uw afvalstoffen aanbieden. De milieustraat is met name bedoeld voor afvalstoffen die u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval.

  De milieustraat aan de Nieuwe Dijk 4 te West-Terschelling (bedrijventerrein) is in beheer van Omrin.

  Openingstijden: maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 12.00uur.

  Voor alle afvaltaken uitgevoerd door Omrin kunt u contact opnemen met het Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin: 0900 - 210 0 215. Zie voor nadere informatie en kosten de onderstaande bijlage(n).

 • Hoe werkt het?

  U kunt hier extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Te denken valt aan:

  • klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven);

  • huisraad;

  • bruin- en witgoed;

  • papier;

  • metaal;

  • glas.

 • Meer informatie