Woning zoeken, sociale huur Terschelling

 • Wat is het?

  Als u voor een sociale huurwoning op Terschelling in aanmerking wil komen, moet u zich inschrijven bij WoonFriesland. De toewijzing van woningen gaat op volgorde van inschrijfduur. Dit betekent dat hoe langer u ingeschreven staat, hoe eerder u voor een huis in aanmerking komt. De huurprijs van de woning moet daarnaast passen bij uw inkomen. Meer informatie over het vinden van een passende huurwoning vindt u op de website van WoonFriesland.

  Er zijn twee specifieke regels voor het wonen op Terschelling waarmee u rekening moet houden:

  Huisvestingsvergunning

  Om op Terschelling te kunnen wonen heeft u een speciale huisvestingsvergunning nodig. U kunt de huisvestingsvergunning alleen krijgen als er sprake is van een maatschappelijke of economische binding met Terschelling. Meer informatie en de exacte voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunning vindt u hier.

   Urgentie

  In de gemeente Terschelling wordt geen urgentie verleend en wordt er niet met voorrang toegewezen.