Aanpak watercrassula

Staatsbosbeheer, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente Terschelling pakken samen de overlast aan van de watercrassula bij Midsland aan Zee om toekomstige schade en overlast te voorkomen. Voor de bestrijding van de watercrassula is er een financïële bijdrage vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3-subsidie).

                          

 • Aanpak watercrassula; december 2020

  Het verwijderen van de grote biomassa watercrassula in het gehele gebied bij Midsland aan Zee en West aan Zee is klaar. Op dit moment wordt er vooral intensief geïnventariseerd op het voorkomen van de invasieve exoot. Zodra de plant is gesignaleerd wordt met relatief kleine acties de groeiplek aangepakt. Bij deze acties proberen provincie Fryslân en Staatsbosbeheer in de keuzes die er worden gemaakt aan te sluiten bij ontwikkelingen die van nature in een duingebied plaatsvinden: er worden stuifplekken gecreëerd en een enkele vallei wordt afgedekt met zand. De waterstand wordt nog met pompen gereguleerd: dat is nodig om in Midsland aan Zee en West aan Zee ook in de lagere delen droge voeten te garanderen en bovendien moeten de valleien niet onder water staan bij het zoeken naar de watercrassula.  

  Lees meer
 • Aanpak watercrassula begin 2020

  Het verwijderen van watercrassula in het noordelijk deel van Klein Meisterplak is klaar. De komende weken worden Groot Meisterplak en de slenk tussen Groot Meisterplak en Waterplak aangepakt. De verwachting is dat de watercrassula besmettingen die nu bekend zijn, voor het broedseizoen van 2020 verwijderd of afgedekt zijn.

  Lees meer
 • Aanvullende aanpak watercrassula (5-12-19)

  De watercrassula op Terschelling is nog niet weg na de aanpak van de afgelopen twee jaar. Er is nog een kans dat het lukt om deze exoot te verwijderen, daarom start de provincie Fryslân in december met een aanvullende aanpak. Hiervoor stelt het college van GS nog eens 1 miljoen beschikbaar.

  Lees meer
 • Werken in met watercrassula besmette gebieden

  Aan het werk in besmet gebied? Lees hier wat je vooral wel en niet moet doen.

  Lees meer
 • Bedreigingen

  De plant vormt een bedreiging voor onder meer de natuur en de watersystemen. 

  Lees meer
 • Wat is watercrassula?

  Watercrassula (Crassula Helmsii) is een waterplant die van nature niet voorkomt in Nederland. De plant is ingevoerd als aquarium- en vijverplant en heeft zich de laatste jaren razendsnel verspreid in West-Europa.

  Lees meer