Aanpak watercrassula

Staatsbosbeheer, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente Terschelling pakken samen de overlast aan van de watercrassula bij Midsland aan Zee om toekomstige schade en overlast te voorkomen. Voor de bestrijding van de watercrassula is er een financïële bijdrage vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3-subsidie).

                          

 • Water uit watercrassula-valleien naar duinen (11-06-2019)

  Het water dat uit de duinvalleien bij Midsland aan Zee weggepompt werd om het waterpeil te verlagen voor de aanpak van de watercrassula, gaat niet langer rechtstreeks naar zee.

  Lees meer
 • Update watercrassula aanpak Midsland aan Zee (16-04-19)

  De watercrassula die in de duinvalleien het Grote Plak en het Klein Meisterplak voorkwam is in het najaar en de winter van 2018 grootschalig machinaal afgegraven, en daarna zijn de afgegraven plekken weer opgevuld met schoon zand.

  Lees meer
 • Watervergunning Wetterskip (18-03-19)

  Lees meer
 • Persbericht en excursie (04-02-19)

  Watercrassula-aanpak Waterplak en Meisterplak / Excursie

  Lees meer
 • Persbericht - Verwijderen watercrassula

  Op Terschelling begint op 1 oktober  het weghalen van watercrassula in Grote Plak en Klein Meisterplak. Watercrassula hoort niet thuis op het eiland en verdringt bijzondere plantensoorten. Daarom is het belangrijk de plant te verwijderen.

  Lees meer
 • Stand van zaken en werkzaamheden 24-09-18

  Lees meer
 • Vaak gestelde vragen en antwoorden

  Lees meer
 • Werken in met watercrassula besmette gebieden

  Aan het werk in besmet gebied? Lees hier wat je vooral wel en niet moet doen.

  Lees meer
 • Uitbreiding besmet gebied vraagt om stevige maatregelen

  Persbericht - 3 september 2018

  Staatsbosbeheer Terschelling sluit per direct een aantal gebieden op Terschelling in verband met de verspreiding van watercrassula. Watercrassula is een invasieve exoot, een plant die niet van origine in ons land thuishoort en een ernstige bedreiging vormt voor de duinnatuur en voor het watersysteem op Terschelling. Dat de plant nu in nieuwe gebieden is aangetroffen is alarmerend en maakt drastische maatregelen als het afsluiten van gebieden noodzakelijk.

  Lees meer
 • Wat is watercrassula?

  Watercrassula (Crassula Helmsii) is een waterplant die van nature niet voorkomt in Nederland. De plant is ingevoerd als aquarium- en vijverplant en heeft zich de laatste jaren razendsnel verspreid in West-Europa.

  Lees meer
 • Bedreigingen

  De plant vormt een bedreiging voor onder meer de natuur en de watersystemen. 

  Lees meer
 • Locaties

  In 2013 heeft Floron watercrassula op Terschelling vastgesteld en dit bij de beheerder Staatsbosbeheer gemeld. Staatsbosbeheer heeft  de waarneming bevestigd en alle groeiplaatsen in beeld gebracht. De groeiplaatsen bevonden zich alle in het Grote Plak, een natte duinvallei ten zuiden van Midsland aan Zee, direct ten westen van de Heereweg.

  Lees meer
 • Wat is er al gedaan?

  Na de eerste vondst in 2013 heeft Staatsbosbeheer op de gevonden locaties de watercrassula uitgegraven en elders in het droge duin de uitgegraven plant en zand onder een laag van 50 cm weg gestopt.

  Lees meer
 • Plan van aanpak

  Hoe ziet het plan voor die ‘sluitende aanpak’ er uit? Stichting Bargerveen heeft de ‘Rapportage Plan van Aanpak Terschelling’ opgesteld, met daarin de verschillende opties voor Terschelling.

  Lees meer