Aanpak watercrassula begin 2020

Het verwijderen van watercrassula in het noordelijk deel van Klein Meisterplak is klaar. De komende weken worden Groot Meisterplak en de slenk tussen Groot Meisterplak en Waterplak aangepakt. De verwachting is dat de watercrassula besmettingen die nu bekend zijn, voor het broedseizoen van 2020 verwijderd of afgedekt zijn.

De afgelopen weken is de besmette grond in het noordelijk deel van Klein Meisterplak afgegraven en gebruikt om het laatste deel van de vallei Onder de Draad te dempen. Beide gebieden zijn afgedekt met schoon zand. Het terrein van Onder de Draad wordt de komende tijd afgewerkt. Karakteristieke duinplanten zoals struikheide, helmgras en duinviool kunnen hier straks gaan groeien. 

Meest besmette vallei

De vallei Groot Meisterplak is op dit moment de meest besmette vallei. De watercrassula wordt hier de komende weken verwijderd. Het grootste deel van Groot Meisterplak wordt afgegraven en weer met schoon zand aangevuld. Met de besmette grond wordt het andere deel gedempt. Heel Groot Meisterplak wordt daarna afgedekt met schoon zand. In het te dempen deel komen palen in de grond om de afdeklaag in de gaten te houden. Verstuift er teveel zand en worden de palen zichtbaar, dan wordt er zand aangevuld, zodat de watercrassula niet aan de oppervlakte kan komen. Tijdens het werk wordt rekening gehouden met eventuele broedvogels en aanwezige reptielen worden verplaatst.

Slenk dempen en verleggen

Noordoostelijk van Waterplak loopt een slenk die voor de afvoer van water uit Groot Meisterplak zorgt. In 2018 is daar watercrassula verwijderd, maar die is teruggekomen vanuit één van de toen nog besmette valleien in de buurt. Daarom wordt de slenk nu volledig gedempt. Direct ten oosten van de huidige komt een nieuwe slenk. Zo blijft de waterafvoer uit Groot Meisterplak behouden. De nieuwe slenk wordt pas gegraven wanneer de huidige dicht is, om een nieuwe besmetting voorkomen. Het gebied wordt tijdens het werk bemalen om wateroverlast te voorkomen.

Watercrassulavrij

Grote Plak, het zuidelijk deel van Klein Meisterplak, enkele vijvers en de slenk onder Grote Plak zijn na de aanpak van de afgelopen jaren nog steeds watercrassula vrij. Dit bleek uit een controleronde eind januari. Er staan nog paaltjes met draden om vogels te weren. De rasters om inloop van wandelaars te voorkomen blijven voorlopig staan, ook omdat er drijfzand in het gebied is.

In Rysplak, Badhuiskuil, Perekuil, Sterneplak en Naamloze Plak zijn in het najaar van 2019 losse groeiplaatsen gevonden. De planten zijn hier verwijderd en er lijken geen nieuwe besmettingen zijn, maar door hoge waterstanden is dat lastig te controleren. In het voorjaar, met lagere waterstanden, is dit weer goed te beoordelen. Iedere vier weken is er een controleronde langs alle (voorheen) besmette gebieden.