Wat is watercrassula?

Watercrassula (Crassula Helmsii) is een waterplant die van nature niet voorkomt in Nederland. De plant is ingevoerd als aquarium- en vijverplant en heeft zich de laatste jaren razendsnel verspreid in West-Europa.

Watercrassula kan groeien in het water en op de oever. De natte duinvalleien op Terschelling zijn een heel geschikte groeiplaats voor de plant, vanwege de vochtige omgeving en de zandige bodem.

De plant vermeerdedrt zich makkelijk en snel uit kleine delen van de plant, overwinteringsknoppen en uit zaad. Onderzoek heeft uitgewezen dat 3 mm watercrassula weer uit kan groeien tot een nieuwe plant.

Verspreiding van de plant vindt plaats door zaad of plantendelen, bijvoorbeeld via het water. Dieren zoals vogels kunnen ook voor verspreiding zorgen doordat er plantendelen aan poten kleven en zo meegenomen worden naar andere groeiplaatsen. Verspreiding via de mens gebeurt ook: in schoenprofielen en bandenprofielen bijvoorbeeld kunnen plantendelen blijven kleven en op die manier naar andere groeiplaatsen worden meegenomen.

De watercrassula vormt dichte 'tapijten' en kan ondiepe plassen, duinvalleien en sloten volledig overwoekeren. Het verdringt zo andere planten en leefruimte voor dieren. Ook voor de waterhuishouding heeft de woekerplant nare gevolgen.

De aanpak van watercrassula is moeilijk en is al vaak wetenschappelijk onderzocht. Het blijkt dat de plant een aantal kenmerken heeft waardoor deze zich steeds weer weet te redden, ondanks behandeling met hitte, herbiciden, zout water, lichtonttrekking etc. In dit rapport van het wetenschappelijke onderzoeksbureau stichting Bargerveen naar de bestrijding van watercrassula in Noord Brabant is een opsomming van de verschillende methoden te vinden.