Begraafplaats Longway

Op de algemene begraafplaats aan de Longway in West-Terschelling is onvoldoende capaciteit voor nieuwe grafruimte. Daarom is het nodig om bestaande grafruimte opnieuw in gebruik te nemen. De gemeente heeft hiervoor in 2013 beleid ontwikkeld. De gemeente wil in 2020 de voorbereiding treffen om een deel van de begraafplaats geschikt te maken voor het opnieuw uitgeven van graven.
 

Zoeken naar rechthebbenden
Tijdens deze fase zoekt de gemeente naar rechthebbenden van graven waarin in 1970 voor het laatst is begraven. Het gaat om de volgende graven:

A 43                J. Zeeders                  overleden op 01-10-1960

                        P. Furen                     overleden op 30-08-1970

G 2                  K. Knop                      overleden op 25-01-1968

                        J. de Beer                   overleden op 13-05-1970

H 16                W. Ree                       overleden op 22-06-1965

                        A.P. van Wijk             overleden op 14-01-1970

H 17                G. Drijver                    overleden op 24-11-1969

                        T. Lieuwen                  overleden op 01-11-1970

M 36               C. Wiegman               overleden op 21-07-1965

                        M. Cupido                   overleden op 29-12-1970

P 3                  J. Dijker                      overleden op 29-11-1967

                        T. Roos                       overleden op 04-10-1970

Q 1                  J. Braavenboer          overleden op 31-01-1969

                        N. Zeylemaker           overleden op 05-04-1970

Q 6                  T. Kooyman               overleden op 04-04-1969

                        D. Swart                     overleden op 25-04-1970

Q 24                E. de Beer                  overleden op 09-03-1970

R 1                  J. Oepkes                   overleden op 23-03-1970

R 2                  E. de Beer                  overleden op 29-03-1970

R 3                  G.C. de Jong              overleden op 21-04-1970

                        S. Wiegman               overleden op 05-12-1970

R 10                W.M.R. Bos                overleden op 30-10-1970

R 15                H.H. Huizinga             overleden op 12-12-1970

Het is de verantwoordelijkheid van de rechthebbende zelf om zich voor 1 januari 2021 te melden bij de gemeente. Rechthebbenden zijn degenen die een grafakte met hun naam in bezit hebben. Nabestaanden die zelf geen aantoonbaar recht op een bestaand graf hebben, maar wel een nieuw recht op een graf willen vestigen voor het doen van een eigen begraving, kunnen zich eveneens melden bij de gemeente. Mogelijk kan een nieuw recht op het graf worden gevestigd. Dit geldt ook voor nabestaanden die over de aangebrachte grafbedekking willen beschikken.

Om zoveel mogelijk nabestaanden te bereiken, kondigt de gemeente haar voornemen om graven te opnieuw te gebruiken aan in de Terschellinger, op de gemeentelijke website en via publicaties op de begraafplaats zelf.
 

Planning en uitvoering
Na 1 januari 2021 gaat de gemeente de hier bedoelde grafruimte opnieuw inrichten en bestaande grafbedekking verwijderen. De graven worden fasegewijs klaargemaakt voor hergebruik. Oude stoffelijke resten worden daarbij zorgvuldig herbegraven, verdiept onder de bestaande grafruimte.