Dellewal

 • Voorontwerp bestemmingsplan + beeldkwaliteitsplan ter inzage

  Voor het gebied Dellewal en de Tigerstelling zijn een voorontwerp van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan gemaakt. Deze liggen van 22 februari t/m 11 april 2019 ter inzage. Het college heeft er voor gekozen eerst een voorontwerp voor te leggen, zodat iedereen volop gelegenheid krijgt om suggesties, idee├źn en reacties naar voren te brengen. Het college zal deze inbreng betrekken bij het voorstel aan de gemeenteraad.

 • Raad beslist over invulling Dellewallocatie

  Op dinsdag 19 december bespreekt  de gemeenteraad de verschillende opties voor de invulling van de locatie Dellewal.

  • woonappartementen op de plek van de voormalige dancing
  • verspreid liggende woningen tussen hotel Schylge en 't Hoge Duin
  • uitbreiding hotel Schylge
  • plan Natuurherstel Dellewal
  • recreatieappartementen op de plek van de voormalige dancing

  Alle stukken vindt u bij de vergadering van 19 december.