Dellewal

 • Raad beslist over invulling Dellewallocatie

  Op dinsdag 19 december bespreekt  de gemeenteraad de verschillende opties voor de invulling van de locatie Dellewal.

  • woonappartementen op de plek van de voormalige dancing
  • verspreid liggende woningen tussen hotel Schylge en 't Hoge Duin
  • uitbreiding hotel Schylge
  • plan Natuurherstel Dellewal
  • recreatieappartementen op de plek van de voormalige dancing

  Alle stukken vindt u bij de vergadering van 19 december.