Gebiedsagenda Wadden 2050

Samen werken aan de toekomst van het Waddengebied

De Gebiedsagenda Wadden 2050 wil in samenwerking met alle betrokken partijen verantwoord vorm geven aan de toekomst van ons natuurlijk Werelderfgoed. Zodat het Waddengebied ook in 2050 ecologisch en economisch gezond is. Dus duurzaam, toeristisch aantrekkelijk en cultuur-historisch boeiend.

  • Presentatie 7 november 2019

    Op 7 november gaf Kees van Es een presentatie over de agenda voor de wadden voor inwoners en raadsleden.

    Lees meer