Het eiland Terschelling

 • Korte documentaire over leefbaarheid op de Waddeneilanden

  Als eilanders weten we allemaal hoe het is om op een eiland te wonen, werken en leven en wat het betekent om met een relatief kleine groep mensen een samenleving ‘in de benen te houden’. Voor de buitenwereld is het echter veel minder bekend welke kansen en uitdagingen dit met zich meebrengt.

  Lees meer
 • Algemene informatie Terschelling

  Terschelling is het middelste Nederlandse Waddeneiland. Sinds eeuwen heeft de mens de ligging van Terschelling benut. In vroegere dagen beschutte de Dellewalbaai de enige natuurlijke baai van Nederland - de vissers- en handelsschepen tegen storm en slecht weer. Tegenwoordig weten duizenden watertoeristen zich veilig in de prachtige passantenhaven. Ook het eiland zelf met zijn unieke sfeer, natuur en landschap is erg in trek bij toeristen. Daarmee zijn drie belangrijke pijlers van het eiland genoemd: de zee, het toerisme en de natuur.

  Lees meer
 • Geschiedenis

  Uit navorsingen, verricht door geschiedkundigen en geologen, wordt aangenomen, dat de Waddeneilanden hun ontstaan hebben gevonden in het zogenaamde oud-Holoceen, een tijdperk tussen 20.000 en 5.000 jaar voor Christus.

  Lees meer
 • Het wapen Terschelling

  Het wapen van de gemeente Terschelling stelt voor, zoals het betreffende Koninklijk Besluit letterlijk zegt: "In zilver een gebladerde boom van sinopel, bevrucht van goud, geplant op een grond eveneens van sinopel en vergezeld, rechts van een klimmende leeuw van keel, links van een klimmende draak van azuur, welke beide de stam van de boom met hun beide klauwen omklemmen. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen"

  Lees meer
 • De Terschellinger vlag

  De Terschellinger vlag ontleent de kleuren aan het oorspronkelijke Schellinger wapen. Dit is beschreven in het maandblad "De Nederlandse Leeuw", jaargang 1932, nummer 7. In het werk van G. Knop "Schylgeralân" wordt een verklaring gegeven van de kleuren van vlag en wapen:

  Lees meer
 • Het gemeentelogo

  In 2001 heeft de gemeente Terschelling een nieuw logo in gebruik genomen. Dit logo is gebaseerd op het gemeentewapen en meldt expliciet dat het de gemeente Terschelling betreft. De vormgever heeft het gebruikte letterbeeld als volgt gemotiveerd. De cursivering van "Ter" in Terschelling is een speels element, het maakt nieuwsgierig en trekt daarmee de aandacht.

  Lees meer