15 juni: internationale dag tegen ouderenmishandeling

15 juni is de internationale dag van het bewustzijn van ouderenmishandeling. Omdat we te maken hebben met een snel vergrijzende bevolking vragen de Friese gemeenten aandacht voor dit thema. 

Wat is ouderenmishandeling?
Eén op de twintig thuiswonende ouderen ervaart ouderenmishandeling. Toch is ouderenmishandeling nog één van de minst onderzochte vormen van geweld. Er zijn verschillende vormen van ouderenmishandeling. Denk hierbij aan verwaarloosde mantelzorg, lichamelijk geweld, misbruik of financieel misbruik. 
Elk jaar worden ongeveer 170.000 thuiswonende ouderen in Nederland het slachtoffer van ouderenmishandeling. Hiervan hebben 30.000 ouderen te maken met financieel misbruik. Veilig Thuis is dag en nacht bereikbaar voor advies, kan de situatie onderzoeken en hulpverlening regelen.

Financiële uitbuiting
Financiële uitbuiting is de vorm van ouderenmishandeling die het meeste voorkomt. Als ouderen niet meer alles zelf kunnen, worden ze afhankelijk van hulp van anderen. In het geval van financieel misbruik is er vaak sprake van een persoonlijke band met iemand waarvan de oudere afhankelijk is. Bijvoorbeeld iemand die zich ongewenst met uw bankzaken bemoeit. Als deze persoon geld van de oudere opneemt en gebruikt voor eigen aankopen, dan noemen we dat financieel misbruik.

Wat kunt u doen?
Als u een probleem heeft met iemand over financiën of heeft u juist een signaal voor een mogelijke financiële ouderenmishandeling? Blijf er niet mee rondlopen, maar maak het bespreekbaar! Bel uw bank, uw notaris, bespreek het met het wijk- of gebiedsteam of bel met Veilig Thuis. U kunt altijd overleggen met deze professionals en samen bespreken hoe u kunt worden geholpen.

Het wijk-/gebiedsteam van de gemeente staat klaar om vragen te beantwoorden en te helpen. Het Eilandteam is op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar via 0562 - 446244, e-mailadres: eilandteam@terschelling.nl.

Heeft u advies nodig of vermoedt u ouderenmishandeling? U kunt ook gratis 24/7 met Veilig Thuis bellen: 0800-2000. Chatten kan ook van 9.00 tot 17.00 uur via www.veiligthuisfriesland.nl.