Bekendmaking Adviescommissie Watersysteembeheer Terschelling

Op 4 november 2021 vindt om 10:00 uur In het waterschapskantoor, Oosterburen 27 te Midsland, een openbare vergadering plaats.

Hieronder volgt de agenda van de Adviescommissie Watersysteembeheer Terschelling:

 
Agenda:

1.    Opening en mededelingen

2.    Vaststellen agenda

3.    Verslag vorige vergadering: 27 mei 2021

4.    Bestuurlijke mededelingen

•    Stand van zaken

•    Samenstelling adviescommissie, vertegenwoordiging landbouw

5.    Mededelingen van beheer

•    Stand van zaken

•    Stand van zaken watercrassula

•    Plan van aanpak pilot maaibeheer zeedijk

6.    Mededelingen beleid en planvorming

•    Overzicht initiatieven

•    PPS klimaatadaptieve landbouw

•    Boeren meten water en Kooibosjes

•    Stand van zaken zoetwaterbel westelijk duingebied

•    Wijziging peilbeleid

7.    Klimaatdialoog

•    Stand van zaken

8.    Wat verder ter tafel komt

9.    Rondvraag

10.    Sluiting 
 

Voor aanmelding voor de vergadering, informatie of het opvragen van stukken kunt u contact opnemen met dhr. H. Hijlkema via tel. 058-292 2222.