BELANGRIJK: Signalen negeren omleidingsroutes Hoofdweg

Op dit moment werken we aan de Hoofdweg. Hierdoor er omleidingsroutes gemaakt voor fietsers. We krijgen verschillende signalen dat fietsers de borden over de omleidingsroutes negeren en toch doorfietsen.

Het negeren van deze borden brengt de fietsers in gevaar. Daarom nemen we deze signalen uiterst serieus. Er worden verschillende maatregelen genomen om fietsers nóg duidelijker op de omleidingsroutes te wijzen. 

Daarnaast willen we ook u als fietser vragen de omleidingsroutes te volgen en deze voor uw eigen veiligheid níet te negeren. Tot slot vragen we automobilisten alert te zijn op eventuele fietsers op de Hoofdweg. Meer informatie over het project en de omleidingsroutes vindt u hier: www.terschelling.nl/hoofdweg 

Update: op dit moment werken we aan het verbeteren van de omleidingsroutes voor fietsers. Er is inmiddels verlichting aangebracht aan het Snijderspad, maar er komt nog meer verlichting aan. Hier zit wat levertijd op. Daarnaast worden er meer borden geplaatst om de omleidingsroutes duidelijker te maken. Verder zijn we nog op zoek naar meer verkeersregelaars. Helaas zijn er op dit moment maar weinig verkeersregelaars beschikbaar, maar hier wordt aan gewerkt. Er wordt nu ook op de boten geattendeerd op de fiets omleidingsroutes, zodat badgasten er vroeg van op de hoogte zijn.

Tot slot krijgen we veel vragen over waarom we de werkzaamheden nu gepland hebben. We zijn in april met de werkzaamheden gestart. Temperatuur is namelijk cruciaal bij asfalteren. Bij lage temperaturen, onder de 10 graden, koelt het asfalt zo snel af. Als de aannemer moet stoppen, krijgt de weg naden en gaat het asfalt scheuren. Daarnaast is de kruising Nieuwedijk onderdeel van de primaire waterkering van Rijkswaterstaat. Daar mag niet gewerkt worden tijdens het stormseizoen. Het stormseizoen duurt tot 1 april.