Boostervaccinatie coronavirus voor 75-plussers op 1 en 2 december

Op woensdag 1 en donderdag 2 december kunnen inwoners van Terschelling van 75 jaar of ouder een boosterprik krijgen tegen het coronavirus. Wie hiervoor in aanmerking komt, ontvangt binnenkort een uitnodigingsbrief van de gemeente Terschelling. In deze brief staat een telefoonnummer om een afspraak te maken voor een vaccinatie. De vaccinatie vindt plaats op woensdag 1 en donderdag 2 december in de ET10 in Midsland.

Een boostervaccinatie is een extra prik, een stimulans, om de bescherming tegen COVID-19 op peil te brengen. Dit helpt tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus. De boostervaccinaties zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder die thuis wonen of in een zorginstelling. Ook zorgmedewerkers krijgen een boostervaccinatie aangeboden. Mensen van 75 jaar en ouder zijn als eerste aan de beurt en ontvangen dan ook als eerste een uitnodigingsbrief.

Terschelling

Dinsdag 9 november

Eerste prik voor niet gevaccineerden

Zeevaartschool, Dellewal 8 in West-Terschelling.

Donderdag 2 december

Tweede prik voor nog-niet-volledig-gevaccineerden

ET 10 Heereweg 40 Midsland.

Terschelling

Woensdag 1 & donderdag 2 december

75-plussers

ET 10 Heereweg 40 Midsland