Coronavirus: update 13 oktober 2020

Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen.

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Op dit moment staat het zicht op het virus onder druk. Daarom gelden er nu maatregelen die het aantal nieuwe besmettingen snel naar beneden moeten brengen. 

Op het coronadashboard vindt u de stand van zaken over het aantal besmettingen.
Het aantal positief geteste mensen wordt omgerekend naar 100.000 inwoners, zodat gemeenten met elkaar vergeleken kunnen worden. Terschelling heeft ongeveer 5.000 inwoners. Op het dashboard wordt het aantal besmette personen dus vermenigvuldigd met 20 (100.000 : 5.000). Als er op Terschelling 2 personen positief getest zijn, staat er op het dashboard 40; bij 3 personen 60 enz.

Ook vindt u wekelijks op het dashboard het aantal virusdeeltjes dat in het rioolwater wordt aangetroffen. De exacte betekenis van die waarden is niet bekend, maar u kunt wel duidelijk zien of de waarden stijgen of dalen. Als de waarden sterk stijgen, loopt enige tijd later ook het aantal besmettingen op.