Duurzame Waddenkrant

Heeft u hem al gezien? De Duurzame Waddenkrant ‘Opgewekt op kop met de energie van de toekomst’ laat zien

wat ruim tien jaar ervaring met duurzame energie op de Waddeneilanden heeft opgeleverd én verdere versnelling in de omslag duurzame energie mogelijk maakt. Er zijn 24.000 exemplaren verspreid op de eilanden én daarbuiten.