Gestolen verkeersbord? Lever hem in - zonder ervoor gestraft te worden

Gestolen verkeersborden inleveren zonder ervoor gestraft te worden, dat kan op maandag 23 mei aan de Nieuwedijk 10 of bij de Campus van het MIWB. Er worden namelijk de laatste tijd veel verkeersborden op het eiland gestolen. Door het verdwijnen van de verkeersborden ontstaan verkeersonveilige situaties. Bovendien kost het vervangen van de borden veel geld.

De verkeersborden zijn eigendom van de gemeente. Het meenemen van een bord is dus diefstal en strafbaar. Ook het in huis hebben van een verkeersbord is strafbaar. Het kan een boete van minimaal 200 euro én een strafblad opleveren. Gemeente Terschelling biedt eenmalig de mogelijkheid om alle verkeersborden straffeloos terug te geven aan de rechtmatige eigenaar: de gemeente.

‘Laat lekker hangen’

Het vervangen van een verkeersbord kost de gemeente al snel 300 euro. Behalve de financiële schade is het ook verkeersonveilig als er borden langs de weg missen. Verkeersdeelnemers missen informatie en zien niet goed wat de regels ter plekke zelf. Niet alleen zijzelf, maar ook anderen kunnen hier slachtoffer van worden. De boodschap van de gemeente: laat de borden lekker hangen.

Inleverpunten 

Wie een verkeersbord in huis heeft kan deze inleveren op maandag 23 mei tussen 8.00 en 15.00 uur aan de Nieuwedijk 10 of bij de ingang van de Campus van het MIWB naast het fietsenhok, zonder dat er consequenties volgen. Wordt er na deze datum een gestolen verkeersbord aangetroffen, dan worden de kosten in rekening gebracht en wordt er aangifte gedaan.