GGD Fryslân opnieuw naar Terschelling voor extra vaccinatieronde   

Op dinsdag 9 november en donderdag 2 december is een team van GGD Fryslân opnieuw op Terschelling voor het vaccineren van eilandbewoners tegen het coronavirus in samenwerking met lokale huisartsen en zorgpartners. Alle inwoners die nog geen vaccinatie hebben ontvangen, worden van harte uitgenodigd alsnog hun eerste vaccinatie te halen.

Speciale aandacht gaat hierbij uit naar jongeren (12 tot 18 jaar), studenten van Maritiem Instituut Willem Barentsz (Zeevaartschool Terschelling) en arbeidsmigranten werkzaam in de horeca. Ook inwoners van de eilanden die onlangs een uitnodiging hebben ontvangen voor een derde prik - via de specialist in het ziekenhuis waar ze onder behandeling staan - kunnen deze vaccinatie op het eiland halen. 


Bovengenoemde doelgroepen én inwoners die tijdens vorige vaccinatierondes geen gehoor hebben gegeven aan de oproep tot vaccinatie, kunnen op 4 en 5 november bellen naar GGD Fryslân voor het maken van een afspraak. Dit kan op nummer: 088-22 99 610 tussen 8.00 en 17.00 uur. Een afspraak maken mag, maar is geen verplichting. Men kan ook zonder afspraak op de locatie terecht.  

LET OP: Personen die een uitnodiging voor een 3de prik hebben ontvangen via de specialist, krijgen alleen op vertoon van deze brief de vaccinatie. Ook worden zij verzocht de formulieren die zij mogelijk ontvingen van het ziekenhuis, ingevuld mee te nemen naar de vaccinatielocatie. 


De vaccinaties worden gegeven op de volgende data en locaties:


Dinsdag 9 november (1ste prik) en donderdag 2 december (2de prik) van 10.00 tot 17.00 uur.

Vaccinatielocatie: Nautisch Kwartier Zeevaartschool, Dellewal 8 in West-Terschelling. U kunt deze locatie bereiken via de wadzijde van de Zeevaartschool. Wanneer u op het schoolplein staat, is het gebouw aan uw linkerhand. 

Voor alle bezoekers geldt: neem een mondkapje en geldig ID-bewijs mee.