Haal op 1 april gratis compost op voor uw tuin

Wist u dat gft-afval een uitstekende, natuurlijke meststof is voor uw bloemen en planten? Het is daarom een goed idee om uw gft-afval te scheiden, zodat u het kunt hergebruiken. Ontdek het zelf en zie hoe uw tuin tot bloei komt!

Gratis compost

Om met eigen ogen te zien wat het met uw tuin doet, biedt de gemeente Terschelling een beperkte hoeveelheid compost gratis aan. Op vrijdag 1 april  kunnen inwoners van de gemeente Terschelling van 8 tot 12 uur gratis compost ophalen bij de locatie van de Buitendienst (achter garage Cupido). Per voertuig mag u vier kruiwagens meenemen. Hoewel er een flinke berg compost zal liggen, geldt het motto: “op is op”.

Afvalscheiding: goede zaak!

Ondanks het feit dat in Fryslân jaarlijks al 75.000.000 kg gft-afval gescheiden wordt ingezameld, bestaat het restafval in de huisvuilcontainers nog steeds voor ongeveer 30% uit gft-afval. Dat is zonde, want ook hiervan had dus prima compost gemaakt kunnen worden. Bovendien moet restafval tegen veel hogere kosten worden verbrand of gestort dan gescheiden gft-afval. Afvalscheiding is en blijft dus een goede zaak, uw tuin levert deze zomer het bewijs!

Deze actie is een initiatief van Omrin, Orgaworld en de gemeente Terschelling.