Hulp vóórdat de schulden oplopen

Betalingsachterstand? Binnenkort een hulpaanbod van de gemeente. 

Inwoners die betalingsachterstanden hebben, kunnen binnenkort een hulpaanbod verwachten van het eilandteam van de gemeente. De gemeente wil daarmee voorkomen dat er problematische schulden ontstaan. Wanneer inwoners rekeningen niet betalen zoals huur of gas en licht, krijgt de gemeente een seintje. In deze gevallen neemt de gemeente contact op of komt langs om hun hulp aan te bieden.

Melden betalingsachterstanden

Iedereen kan wel eens een rekening niet betalen. Het wordt een probleem wanneer inwoners vaker hun rekeningen niet kunnen betalen. Door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, mogen woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterbedrijven (zogenaamde signaalpartners) de gemeente inlichten wanneer hun inwoners een betalingsachterstand hebben. Om er voor te zorgen dat die betalingsachterstanden geen problematische schulden worden, gaat de gemeente actief in gesprek met inwoners met betalingsachterstanden. Zodat de gemeente ze kan helpen niet verder in de schulden te raken.

Hoe werkt het?

De gemeente krijgt een melding van een signaalpartner wanneer er rekeningen niet betaald worden. Wanneer dat om één melding gaat, stuurt de gemeente een SMS of brief. Wanneer er echter meerdere meldingen binnenkomen over dezelfde inwoner, gaat een medewerker van het eilandteam langs bij deze persoon. Daarbij biedt de medewerker aan om te helpen van de betalingsachterstanden af te komen.

Een oplossing in een maand

De hulp van het eilandteam is vrijblijvend. Het staat een inwoner vrij de hulp te weigeren, of om met de medewerker af te spreken om later nog eens contact op te nemen, om te horen hoe het gaat. Wanneer de hulp wel geaccepteerd wordt, is het doel om binnen een maand een oplossing te vinden om de betalingsachterstand in te halen én de doorlopende lasten te betalen. Tijdens die maand krijgt de inwoner geen aanmaningen van de woningcorporatie of het energiebedrijf waar hij of zij de betalingsachterstand heeft. De medewerker helpt ondertussen om mogelijke oplossingen te vinden. Bijvoorbeeld het aanvragen van aanvullende regelingen of toeslagen, of het beëindigen van onnodige terugkerende kosten waardoor meer ruimte ontstaat. Misschien kunnen de energielasten omlaag; een energiecoach kan daar advies over geven. Het is mogelijk dat duidelijk wordt dat er meer hulp nodig is. Dan regelt de medewerker passende vervolghulp, zoals hulp bij de administratie door een vrijwilligersorganisatie, vrijwillig budgetbeheer of een aanmelding bij een intensievere vorm van schuldhulpverlening.