IMF-subsidie voor 12 projecten op de Friese Wadden

Het Iepen Mienskipsfûns verstrekt in de tweede tender van 2019 subsidie aan 12 initiatieven vanuit de mienskip.

Alle projecten zorgen samen voor een investering van ruim € 310.000,- in de leefbaarheid van de Friese Waddeneilanden.

Nije bleazers kunnen van start

Muziekvereniging Schylge is een van deze 12 projecten en ontvangt een bijdrage van
€ 6.580,-. Dit geld wordt gebruikt voor de nieuwe leerlingen, de nije bleazers. Tijdens de afgelopen winter konden belangstellenden ervaren hoe het is om muziek te maken. De reacties waren overweldigend. De enthousiaste deelnemers krijgen een plek in een leerlingenorkest. Het leerlingenorkest slaat de brug naar het reguliere orkest van de vereniging, dat op deze manier ook voorzien blijft van nieuwe muzikanten. Om dit alles van de grond te krijgen wordt een dirigent ingehuurd, repetitieruimte geregeld en worden muziekinstrumenten ter beschikking gesteld. De totale projectkosten zijn € 16.450,-.

Iepen Mienskipsfûns

In 2019 kan van 16 september tot en met 11 oktober subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Ook dan is weer de voorwaarde dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.