IMF-subsidie voor Waddeneilanden

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 13 initiatieven.

In totaal gaat er ruim 191.762 euro naar leefbaarheids-projecten op de Friese eilanden. Op Terschelling zijn dat de restauratie van de reddingboot Brandaris, telegeneeskunde bij huisartsenpraktijk Midsland en historische dorpswandelingen en rondleidingen van de SAM.

In de tweede openstelling kunt u weer subsidie aanvragen, de aanvraagperiode loopt van 19 april tot en met 20 mei 2021. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Sinds kort kunt u ook ideeën indienen die een nieuw proces of product op het eiland brengen. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.fryslan.frl/imf.