Info over coronavirus

De gemeente krijgt dagelijks een update van de Veiligheidsregio Fryslan over de verspreiding van het coronavirus en de te nemen maatregelen.

Ook is er contact met de Veiligheidsregio over de specifieke situatie van de Waddeneilanden en de veerverbindingen (actuele info op www.rederij-doeksen.nl) . 

Algemene maatregelen

Informatie coronavirus voor ondernemers