Informatiebijeenkomsten Waddenfonds

Nieuwe subsidieregeling voor projecten in het Waddengebied.

Het Waddenfonds start binnenkort met een nieuwe subsidieregeling voor projecten die een impuls geven aan de economie en ecologie in het Waddengebied. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op deze regeling. In totaal is er € 8 miljoen beschikbaar, met een maximum van
€ 500.000,- per subsidieaanvraag. Om de realisatie van nieuwe projecten te stimuleren stelt het Waddenfonds, voorafgaand aan de subsidieregeling, een voucherregeling open.

Met een voucher kunnen initiatiefnemers van projecten extern ondersteuning en advies inhuren voor het opstellen van een gedegen projectplan met een adequate financiële onderbouwing. Begin september zijn er informatiebijeenkomsten over de subsidieregeling voor potentiële aanvragers en andere belangstellenden. Projecten die in aanmerking willen komen voor subsidie moeten betrekking hebben op minstens één van de acht thema’s van het Waddenfonds.
 

Bezoek één van de informatiebijeenkomsten

Het Waddenfonds organiseert drie informatiebijeenkomsten voor partijen die overwegen een aanvraag in te dienen en voor andere belangstellenden. Tijdens de bijeenkomsten wordt voorlichting gegeven over de nieuwe subsidieregeling en over de voucherregeling. Aansluitend is er gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met één van de medewerkers van het Waddenfonds. Hier kunt u uw specifieke vragen stellen over uw project of plan.

Data en locaties informatiebijeenkomsten

  • maandag 9 september in Wieringerwerf, aanvang 14.00 uur
  • dinsdag 10 september in Leeuwarden, aanvang 9.30 uur
  • dinsdag 10 september in Haren, aanvang 14.30 uur