Lutineprijs 2020

Op voordracht van de Lutineprijs-jury hebben burgemeester en wethouders van Terschel­ling de Lutineprijs 2020 toegekend aan de heer Jan Heuff.

De jury beoordeelt het werk van auteurs met Terschelling als onderwerp. Dit kunnen historische, sociologi­sche, economische, taalkundige, biologische of psycholo­gische publicaties zijn.

De heer Heuff krijgt de prijs voor zijn boek ‘Bravo Terschellingers. Reddingboot Brandaris en het eilander reddingwezen’.

Volgens de jury behandelt het een belangrijk aspect van de Terschellinger samenleving en cultuur, die van oudsher een sterk agrarisch-maritiem karakter heeft. Nergens in Nederland is de aanwezigheid van de zee met haar weidsheid, haar grillen, haar schoonheid, haar gulheid, maar ook gevaren zo letterlijk nabij als op en rond dit eiland met zijn natuurlijke baai, omringd door continu wisselende geulen en gevaarlijke ondiepten.

Het boek is rijk en fraai geïllustreerd en biedt een mooie inkijk in de eilander samenleving. De uitgave is goed gedocumenteerd en zakelijk, waarin mensen van vlees en bloed met hun onhebbelijkheden - al even onvoorspelbaar als de zee - de hoofdrol spelen.

Wethouder Sietze Haringa heeft de winnaar gefeliciteerd. De feestelijke uitreiking van de prijs, het bijbehorende aandenken en geldbedrag zullen, in verband met de coronamaatregelen,  op een later tijdstip worden uitgereikt.