Nieuwe minimaregeling

Compensatie eigen risico zorgverzekering voor inwoners met minimuminkomen.

Inwoners van Terschelling met een inkomen op bijstandsniveau en hoge zorgkosten kunnen in 2020 gebruik maken van de Compensatieregeling Eigen Risico. Deze regeling is bedoeld voor mensen die hun wettelijk eigen risico voor de zorgverzekering (€ 385,-) in 2020 helemaal besteed hebben. Geldt dat ook voor u? Dan kunt u een vergoeding van € 100,- aanvragen via de Dienst Noardwest Fryslân. Meer informatie over de regeling staat op www.sozawe-nw-fryslan.nl/compensatieregeling-eigen-risico                                                                                                                                  

Met deze regeling wil de gemeente de lasten van inwoners met een minimuminkomen en hoge zorgkosten verminderen. De Dienst Noardwest Fryslân voert deze regeling in opdracht van de gemeenten uit.