Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio

De nieuwe noodverordening die door de VRF is afgekondigd, betekent concreet het volgende:

Naast de al in de vorige verordening aangekondigde verruiming van het sporten voor de leeftijdsgroepen t/m 12 jaar en van 13 t/m 18, wordt het buitensporten van personen van 19 jaar en ouder ook toegestaan. In de toelichting wordt duidelijk dat ook voor deze leeftijdscategorie geldt dat men 1,5 m van elkaar moet blijven, geen wedstrijden mag spelen waarbij contact kan worden gemaakt etc.
Verder mogen de winkels en bibliotheken weer open ( mits 1,5 m afstand) en mogen dierenparken, matuurparken en pretparken weer worden bezocht (mits beheerder 1,5 m kan garanderen en het niet tot een te grote belasting van het mobiliteitssysteem, in het bijzonder het openbaar vervoer, leidt).
Ook scouting, cultuur, kunst en andere jeugdverenigingen tot 18 jaar mogen weer los. Dit geldt niet voor voor de fanfares, harmonieorkesten of koren. Evenementen blijven verboden.

Het 3 of meer criterium blijft gehandhaafd. 3 of meer personen die geen 1,5 m afstand tot elkaar houden zijn strafbaar (uitgezonderd de sportende jeugd en de 19-plussers die sporten, net als de scoutingroepen etc, zoals hierboven genoemd). Het idee leeft bij velen dat er veel meer mag, maar dat is niet zo.

Binnenzwembaden mogen weer open. Wel moeten de gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen gesloten blijven. Over toiletten in de zwembaden wordt verder niet gesproken, dus die mogen open.

Alle contactberoepen, behalve sekswerkers,  daarop uitgezonderd escortservice, mogen weer worden uitgeoefend. Wel moet men er voor zorgen dat klanten of bezoekers 1,5 m afstand kunnen houden.

Alle sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet, was- en douchevoorzieningen, bij recreatieparken, kampeerterreinen, groot en klein, parken, natuurgebieden, jachthaven en stranden blijven dicht. Het besmettingsgevaar blijft te groot.