Nieuwe noodverordening VRF 30 juni

De nieuwe noodverordening die door de VRF is afgekondigd, betekent concreet het volgende:

Ondertussen is er dusdanig veel versoepeld, dat we iets meer ingaan op wat er niet versoepeld is.

Anderhalve meter afstand:

 • De 1,5m blijft in de meeste gevallen van toepassing. Deze geldt niet voor:
 • Gezamenlijke huishoudens
 • Jongeren tot 18 jaar onderling. Wel ten opzichte van volwassenen.
 • in het OV/bedrijfsmatig personenvervoer (taxi’s),
 • contactberoepen
 • beoefening van sport, spel en dans (in sport/culturele vorm) waarbij het noodzakelijk is voor de beoefening van de sport/spel/dans. Dus niet voor het dansen in horeca of bij evenementen.
 • Op terras indien er een kuchscherm is geplaatst dat voldoet aan de ‘Instructie kuchschermen op terrassen in de horeca’.

Samenkomsten:

 • Er is geen beperking meer voor de hoeveelheid mensen bij een samenkomst (dus ook niet voor horeca, evenementen enz.). Wel zijn er nog een aantal beperkingen, algemene en specifieke waarbij er onderscheid is tussen samenkomsten in een gebouw en in de open lucht.

  Algemene
 • Verplichte spreiding van bezoekersstromen.
 • 1,5m afstand houden, tenzij de doelgroep onder de uitzonderingen op de 1,5m valt.
 • Sanitaire ne hygiënemaatregelen treffen. De 1,5 m afstand blijft ook in gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen van kracht.
 • Voor evenementen: de Veiligheidsregio komt met een kader waar evenementen aan moeten voldoen.

Specifieke

In een gebouw, voertuig of vaartuig

 • Tot 100 personen: placeren à toewijzen van een zitplaats of afgebakende locatie om de activiteit uit te oefenen. Dit laatste geldt voor sport, wellness, sauna, spel, theater en dansactiviteiten.
 • Meer dan 100 personen: placeren, gezondheidscheck en reserveren.

In de open lucht

 • Meer dan 250 personen: placeren, gezondheidscheck en reserveren, tenzij de samenkomst op een bij een woning behorend erf plaatsvindt.

De specifieke maatregelen zijn niet van toepassing op samenkomsten in detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, kermissen, pretparken en daarmee vergelijkbare samenkomsten waarbij doorstroom van bezoekers is.

Overige zaken:

 • In het bedrijfsmatig personenvervoer (taxi’s) is het dragen van een mondkapje vanaf 13 jaar verplicht. Daarnaast moet er een gezondheidscheck plaatsvinden.
 • Dansvoorzieningen in een horecagelegenheid (discotheken) moeten tot 1 september gesloten blijven.
 • Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of schreeuwen. Dit geldt niet voor woningen en daarbij behorende erven, zangers, zangkoren, geloofsbelijdenis enz.
 • In het OV mogen alle zitplaatsen weer worden gebruikt, wel blijft een mondkapje verplicht.