Openstelling Budget Lokale Innovaties

Streekwerk aanspreekpunt voor Budget Lokale Innovaties van Waddenfonds

Het Waddenfonds investeert in 2018 in totaal € 500.000,- in lokale innovaties in het waddengebied.

Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Waddenfonds moeten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap.

De openstelling voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) loopt van 18 juni 2018 tot medio januari 2019. In deze periode kunnen per project aanvragen van maximaal € 50.000,- bij het Waddenfonds worden ingediend. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Projecten die in aanmerking komen voor het Budget Lokale Innovaties moeten de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het waddengebied versterken. De nieuwe BLI-regeling is toegankelijker en laagdrempeliger gemaakt ten opzichte van de vorige regeling. De beoordelingssystematiek is vereenvoudigd. Initiatiefnemers van lokale innovaties vanaf de eilanden kunnen voor voorlichting en advies terecht bij Streekwerk Waddeneilanden. De aanvragen worden bij het Waddenfonds ingediend en daarna ook door het Waddenfonds beoordeeld en afgehandeld.