Opruimen parkeerterrein Werkhaven

De parkeerplaats bij de Werkhaven wordt niet alleen gebruikt voor langparkeren, maar ook als opslagplaats. Dit is niet de bedoeling.

Voorwerpen en voertuigen zoals aanhangwagens, trailers en caravans moeten vóór 14 oktober 2019 worden verwijderd. Na die datum zal de gemeente deze voertuigen opruimen. De kosten komen voor rekening van de eigenaren. Indien de eigenaren de voertuigen niet komen ophalen, heeft de gemeente na drie maanden het recht om de voertuigen te verkopen of als schroot af te voeren.