Parkeren in Oud West 

Twee oplossingen voor parkeerproblemen in Oud West

In Oud West is de capaciteit om te parkeren beperkt. Bovendien zijn de woonstraten niet berekend op grote aantallen geparkeerde auto’s. Veel inwoners en ondernemers ervaren overlast van de vele geparkeerde auto’s. Daar wil gemeente Terschelling graag iets aan veranderen. Na een enquête en meerdere bijeenkomsten met de klankbordgroep, zijn er nu twee mogelijke oplossingen bekend. De nieuwe gemeenteraad maakt naar verwachting begin van de zomer een keuze over welke oplossing uiteindelijk uitgevoerd wordt. Wethouder Sietze Haringa: ‘met deze oplossingen komt er meer ruimte en een zekere parkeerplek voor bewoners. Daarnaast is er óók voor bezoekers meer kans op een plek.’

De uitkomsten van de enquête en de oplossing staan beschreven in de parkeernotitie Oud West. U bekijkt de notitie hier

In samenspraak met bewoners

De twee mogelijke oplossingen kwamen tot stand in samenspraak met de inwoners en ondernemers van Oud West. In april verspreidden we een enquête onder ruim 600 adressen, waarin we ze vroegen naar hun ervaringen. De uitkomsten hiervan bespraken we met een klankbordgroep en de gemeenteraad. Daar kwamen twee verschillende voorkeursoplossingen uit. 

Oplossing 1: parkeren voor vergunninghouders in de woongebieden en maximale parkeerduur op parkeerterrein Zwarteweg

Bij de eerste oplossing nemen we alleen maatregelen in het woongebied van Oud West en het parkeerterrein Zwarteweg. Parkeren in Oud West is bij deze oplossing alleen nog mogelijk voor bewoners met een vergunning. Daarnaast wordt er op het parkeerterrein een -nog te bepalen- maximale parkeerduur ingevoerd. Vergunninghouders krijgen ook hier een ontheffing. Vanwege de beperkte capaciteit wordt één vergunning per adres uitgegeven.

Oplossing 2: parkeren voor vergunninghouders in de woongebieden en maximale parkeerduur op meerdere locaties

Bij de tweede oplossing worden de maatregelen uit de eerste oplossing aangevuld met meerdere locaties waar de maximale parkeerduur óók van kracht is. Naast het parkeerterrein Zwarteweg geldt dan ook voor de Willem Barentszkade en het veerhaventerrein een -nog te bepalen- maximale parkeerduur. Het werkhaventerrein blijft open zonder parkeermaatregelen. Het is bij deze oplossing wel nodig om de parkeergelegenheid op het werkhaventerrein uit te breiden. Ook kunnen er andere maatregelen genomen worden om automobilisten te stimuleren om hier te parkeren, zoals een extra bushalte langs de Willem Barentszkade.

Hoe nu verder?

Zodra de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is, worden de twee oplossingen besproken. Het gekozen scenario werken we vervolgens samen met adviesbureau Sweco verder uit. Pas daarna kunnen we de voorbereidingen starten om de parkeermaatregelen uit te voeren en ook de handhaving goed te regelen. We verwachten dat we de maatregelen vanuit oplossing 1 rond de zomer kunnen uitvoeren. Voor de maatregelen in oplossing 2 is meer tijd nodig.

Blijf op de hoogte via www.terschelling.nl/oudwest