Prestatieafspraken woonruimte

De gemeente Terschelling werkt samen met WoonFriesland en Huurdersvereniging Brandaris aan nieuwe woningen

De gemeente slaat de handen ineen met sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en huurdersvereniging de Brandaris. De drie partijen werken de komende jaren samen aan het creƫren van nieuwe woonruimte op het eiland. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in de Prestatieafspraken 2022.

In deze afspraken leggen de betrokken partijen vast dat zij de komende jaren nauwer samenwerken aan de woonopgaven op Terschelling. Zo staat er beschreven wat de plannen zijn voor het huurbeleid voor het komende jaar. Ook de doorstroming en verduurzaming van de woningen liggen vast in de prestatieafspraken. De afspraken sluiten aan bij de gemeentelijke Woonvisie en de overnamebieding van WoonFriesland van 2018.

Nieuwbouw
Op het Klu-terrein komen zestien appartementen en drie woningen. Naast de afspraak om deze woningen te bouwen is gekeken naar de intensivering van de samenwerking van WoonFriesland en de gemeente bij andere mogelijke nieuwbouwprojecten. In de gezamenlijke locatieontwikkeling, - studies en de selectie worden verschillende locaties in ieder geval betrokken, namelijk: de Klu-locatie, de voormalige noodslachtspaats, de Zuidermiedeweg Misland, West Aletalaan fase 3, CNL-locatie en de Stoek Hoorn. WoonFriesland investeert in totaal ruim vier miljoen euro in nieuwbouw.

Bestaande bouw en leefomgeving
In de verbetering van woningkwaliteit, verduurzaming, onderhoud en leefbaarheid investeert WoonFriesland ruim 4,5 miljoen. Begin 2022 onderzoeken de betrokken partijen of de vraag naar het type huurwoningen nog in balans is met het aanbod.