Project Parkeren Oud West

Het college wil graag de parkeerproblemen verminderen en is daarom in april dit project gestart. 

De parkeerproblemen in Oud West spelen al een behoorlijke tijd. Het is ingewikkeld gebleken om deze problemen op te lossen op een manier waar de meeste bewoners en bedrijven tevreden mee zijn. Het college wil graag de parkeerproblemen verminderen en is daarom in april dit project gestart. Hoe staat er er nu voor?

Het project startte met een enquête onder de inwoners en ondernemers van Oud West. De resultaten kunt u vinden op www.terschelling.nl bij ‘nieuws’. Bij het invullen van de enquête konden mensen ook aangeven of ze deel wilden nemen aan de klankbordgroep. Zo’n 80 personen hadden interesse en hieruit zijn 15 mensen geselecteerd, verdeeld over het gebied. De uitkomsten van de enquête zijn besproken met deze klankbordgroep. Over het algemeen vond de klankbordgroep de uitkomsten herkenbaar en duidelijk.

Het bureau dat het project begeleidt gaat nu aan de slag met het uitwerken van verschillende scenario’s en de te verwachten effecten. Deze worden in september/oktober aan de klankbordgroep en de gemeenteraad voorgelegd.

Wethouder Sietze Haringa is blij met de voortgang. ‘Het is hoog tijd dat we dit probleem aanpakken. Op het eerste gezicht lijkt het voor sommigen makkelijk op te lossen, maar alles grijpt in elkaar. Als we voor de een meer ruimte maken, betekent dat minder ruimte voor de ander. En als we de ene plek alleen toegankelijk maken voor bepaalde parkeerders, levert dat weer meer parkeerdruk op op ander plekken. Met dit project willen we tot een oplossing komen die voor de meesten acceptabel, leefbaar en werkbaar is.’