Rook- en stookverbod

De Terschellinger natuur is erg droog. Daarom geldt er een rook- en stookverbod in de natuurgebieden.