Rook- en stookverbod

Op Terschelling geldt een rook- en stookverbod tot 1 oktober 2021 voor bossen, duin en strand.

Van dit verbod kan alleen een ontheffing worden aangevraagd voor kampvuren op het strand tussen strandpaal 7 en 8 of tussen strandpaal 18 en 19.