SBB legt buis over het strand

Staatsbosbeheer legt ten westen van De Branding een buis over het strand, ten behoeve van de werkzaamheden om de watercrassula te bestrijden.

Deze buis blijft liggen tot de werkzaamheden klaar zijn; waarschijnlijk begin 2019.

Dit heeft ook gevolgen voor o.a. het strandrijden en strandzeilen. Op het strand wordt de buis grotendeels ingegraven, zodat hulpdiensten, Berenlopers en andere strandgebruikers er geen hinder van ondervinden. Er komen waarschuwingsborden te staan die aangeven dat er een obstakel op het strand ligt waar men niet overheen kan rijden.